העיר והילוכה

"מכוניות זיקנו מתוך סמטאות צרות ועמוקות אל רדידותן של כיכרות מוארות. אפלת הולכי הרגל ציירה חבלי-ענן. במקומות שחפזונם הרופף שוסע בקווים של מהירות, התעבו החבלים, החישו זרימתם ולאחר תנודות מספר חזר אליהם הדופק הסדיר. מאות צלילים נסתבכו והיו להמיית תיל; מתוכה נזדקרו חודים אחדים, התקדמו לאורך צלעותיה החדות וחזרו והתיישרו; רסיסי טונים צלולים נתפצלו ופרחו להם.
לפי אותה המיה – אף כי יתקשה לתאר את ייחודה – יכיר אדם בעיניים עצומות, בשובו לאחר שנים של היעדרות, כי בבירה הקיסרית והמטרופולין הוא נמצא. ערים, כבני אדם, ניכרות בהילוכן. לכשיפקח את עיניו, יכיר לפי אופן תנודתה של התנועה ברחוב, זמן רב בטרם יתברר לו הדבר מתוך איזשהו פרט אופייני. ואפילו רק ידמה בנפשו כי מסוגל הוא לכך, אין בכך נזק.

רוברט מוסיל, האיש בלא תכונות

תכנון רובע הנמל בחיפה

רקע לתכנון

המושבה הגרמנית אשר הוקמה בשנת 1868 על ידי הטמפלרים, תוכננה והתפתחה מציר בן גוריון כמרחב עצמאי שהלך והתעבה לאורך השנים מנותק ומנתק בין העיר התחתית לשכונת קריית אליעזר ובת גלים ומצד שני בעל אופי עצמאי וייחודי, כדוגמת הגנים הבהאיים והבתים הטמפלרים עם הגגות המשופעים והחצרות הירוקים הפנימיים. 

 מאז ועד היום המקום הוא מוקד משיכה לאוכלוסייה מגוונת ורב תרבותית ומרכז תיירותי בקנה מידה לוקלי וגלובלי. לצערנו כמתכננים ומשתמשים בעיר הים הוא לא חלק מהחגיגה הזו, מרחב התכנון שלנו במערב הנמל בא לגשר על הנתק בין המושבה הגרמנית למים, ובין השכונות השונות בעיר וליצור מקום המושתת על ערכים אוניברסליים כגון, קיימות, חדשנות, קהילה וחינוך רב לשוני.

הגעת הקיסר הגרמני למזח המושבה

תכנית המושבה שנת 1868

נתוני גזרת התכנון

שחקני הגזרה

עקרונות התכנון

תכנית כללית

שטחים פתוחים

מדיניות בנייה לגובה

תמהיל פרוגרמתי

פרוגרמה – חלוקה נושאית

תנועה

פיתוח מרקמים –

 חקלאות אקוופינית

 מרחב התעלה

מרחב המרינה

טיפולוגיות –

טיפולוגיה א' – בנייה מדורגת
חקלאות פנים וחוץ

טיפולוגיה ב' – מגורים
קבוע-זמני-ארעי

טיפולוגיה ג' – היברדי
מגורים ותעסוקה

טיפולוגיה ד' – שימור
מגורים ותעסוקה

מודל פיזי

הדמיות