מקום - נוף מולדת

מיצב במקום ספיצפי – סימון הנוף
'צפת – לגור בתוך ציור' – בחינת גבולות הפריים