מקום - תיאטרון עופות

מיצב במקום ספיצפי – שלוש מדרגות
העבודה עוסקת בתיאטרון המותאם לציפורים