זיכרון - גוף - מקום

העבודה עוסקת ביחס לזיכרון המלחמה בהקשר מקום – דלת הבית, מה נשאר בחוץ ומה נכנס פנימה
באמצעות אות המערכה – צוק איתן