סף הזיכרון

העבודה עוסקת בזיכרון המלחמה בהקשר מקום – דלת הבית, דפיקת משלחת מלאכי רעים, מה נשאר בחוץ ומה נכנס פנימה.
באמצעות מסך צבעי אות המערכה (צוק איתן)