בת גלים 16, חיפה

מִבֵּיתִי הַיָּשָּן לֹא נוֹתַר עוֹד
אֶלָּא זֵּכֶר כְּמִיהָּה עֲמוּמָּה –