משחק

קריאה חדשה באייקון אדריכלי – וילה סבואה, לה קורבוזיה

חוויה תרבותית ראשיתה בחיים יצירתיים, המתגלים לראשונה במשחק.

משחק ומציאות, דונלד ויניקוט