קו - נפח

הקו הוא דרך הביטוי האדריכלית הבסיסית ביותר, באמצעותו אנו חושבים, משרטטים ובונים. 

קו 

רישום בזמנים הולכים ומתקצרים. עשר דקות – עשר שניות

קו-משטח 

ניתוח קומפוזיציה

The Studio Window 1823, Carl Gustav Carus

The Human Condition 1933, René Magritte

קו-תבליט

דיוקן עצמי

ספגטי

קרטון

קו – נפח

 ניתוח מבנה בית הכנסת 'אהל אהרון' בטכניון.