מוצק - בדיד

עולם החומר הוא הבסיס איתו אנחנו עובדים. לכל חומר תכונות משלו אשר יוצרים אופי ועלילה שונה. 

תכונות החומר ומרקמיו מאפשרים לצקת זהות לחלקי העלילה הבדידים. 

הבלוק הישראלי משנות ה-50, חיפושי זהות – קריית חיים מערב 

טיפולוגיות בלוק בשדירה לאורך השנים

מקצבים ומערכי בנייה בשדירה

סכמה עקרונות תכנון: פתיחות לים, הכנסת בריזה ימית, הכנסת שדרה ושטח בר, פיתוח שטח ירוק מרכזי

בין הבלוק הישן לחדש, טיפולוגיות מגוונות

סכמה – צורניות הבלוק 

 סכמה – מעברים – חדש-ישן

תכנית סביבה

פיתוח שטח

מקטע מגורים א

מקטע מגורים ב

חתך מקטע מגורים