זיכרון - גוף

העבודה עוסקת ביחס לזיכרון המלחמה והחותם שהיא משאירה בבשר באמצעות אות מערכה – צוק איתן