זיכרון שבגוף

העבודה עוסקת בזיכרון המלחמה והחותם שהיא משאירה בבשר 
 באמצעות אות מערכה – צוק איתן