הקובייה הסימטרית, שש פאות זהות. נקודת הפתיחה האטומה, הבנאלית לכל מבנה.
תהליך הפירוק מאפשר לרדת למהות הצורה, להרכיב מחדש צורות לא שגרתיות 

פתיחת הקופסאות,  ספירת החלקים השונים – יצירת צורה חדשה
בהתבוננות מחודשת, תיעוד המרווחים, יצירת צורות חודשות – ונפח חדש

ניתן לומר כי אין דבר אדריכלי יותר ובו בזמן לא פחות אדריכלי מאשר דקונסטרוקציה

ז'אק דרידה

סטודיו א' – תכנון מרכז תרבות – בת גלים 16, בית מילס, חיפה

ניתוח המרחב והפשטתו

סכמה – פירוק המרחב למסות חדשות

תכניות סביבה

תכניות

חתכים