שלד - יציבה

היחס בין מערכת היציבה לנפח המבנה הוא נושא יסודי בעולם האדריכלות. 

דיאלוג נכון בין שני החלקי מאפשר סיפור אדריכלי. 

ניתוח מערכתהמכון לחקר ימים ואגמים, חיפה

 שיווי משקל – צורניות חדשה – ציפה

אדריכל קדום אחד נהג לומר כי כל הרוצה להקים בניין, שומה עליו תחילה להתחקות על סגולת שלמותה של הדמות האנושית, שכן צפונים בה הסודות היותר עמוקים של התואם הראוי.

תומאס מאן

סטודיו ב' – תכנון מועדון גלישה – חוף זמיר, חיפה

גלישת גלים היא ספורט ופעילות פנאי פופולרית המתבצעת באמצעות גלשן. הגולש עומד על גלשן, הנושא אותו על פני המים. העמידה על הגלשן דורשת מיומנות יציבה מתקדמת..

סכמה – שלד

סכמה – נפח

תכניות סביבה

תכניות 

חתכים