– יהודה מרצבך – 

סטודנט בפקולטה לארכיטקטורה בטכניון|יצירה בין־תחומית

הקול המרכזי המקיף את תחומי העניין המעסיקים אותי (מתמטיקה, פיזיקה, מטאורולוגיה, ספרות, שירה, מוזיקה, ציור, ארכיטקטורה, קולנוע), ואת תנועה הרצוא-ושוב שבין הריאלי להומני, הוא קול 'האיכות' וההעמקה. תשוקה וסקרנות לידע מתוך התמסרות, רצון להבין כל תחום בצורה מלאה, ומתוך כך לתרגם חוויות וידע משפה אחת לשפה אחרת.

כל תרגום משפה לשפה טומן בחובו אובדן של ההקשר שבו נכתב ובעצם מהווה יצירה בביצוע מחודש ואחר. בעבר חשתי שאני צריך לבחור, ליטול תחום אחד שיאפשר לי להתרכז ולבטל את קולות ושפות אחרות. אולם, בחלוף הזמן אני מבין שאני צריך להשתמש ולנצל את יכולת ההאזנה הזאת, להתעמק ככל שאפשר במִגוון רחב של תחומים ומתוך כך לדבר בשפה ברורה ובקול אחד. אני מאמין שבסבלנות ובמאמץ ניתן לשמוע וליצור הרמוניה בין הקולות המנוגדים.

"על האדריכל להיות בעל ידיעות מענפי-מדע רבים ושונים שמקורם באומניות שונות. בכל התחומים בכלל, ובתורת האדריכלות בפרט, מצויים שני הדברים הבאים המאופיין והמאפיין. המאופיין הוא הנושא עליו אנו מדברים, ואילו מאפיין הוא הצגת הדברים על בסיס עקרונות מדעיים. לפיכך על האדם העושה את האדריכלות מקצועו להיות מנוסה בשני הדברים. עליו להיות בעת ובעונה אחת בעל כישרון טבעי ובעל נכונות ללמוד, משום שכישרון ללא לימוד, או לימוד ללא כישרון לא יעשוהו אמן מושלם.

עליו להיות משכיל, שרטט מיומן, בקי בהנדסה, בעל ידיעות בהיסטוריה, עוקב בעניין אחר לימודי הפילוסופיה, מבין במוסיקה, בעל ידיעת בתורת הרפואה (ביחס לסוגיות הקשורות בנטיית השמים, המכונה ביוונית קלימטה), מודע לדעות המשפטנים ומתמצא באסטרונומיה ובתורת השמים.