ארוחת בוקר על הדשא

זיכרון - גוף

ציור - גוף

מקום - תיאטרון עופות

ארוחת בוקר על הדשא - מקום

זיכרון - גוף - מקום

זמן קורונה

מקום - נוף מולדת