"אדם לא נעשה למספר סיפורים כדי להתפרסם בעולם. או כדי להצליח בחיים.
מעשה של סיפורים, כשאדם מפנה עורף לחיים, יושב רוב השנים ליד שולחן וכותב,
זה קשור באיזו פציעה, זה קשור באיזה כאב.

לו הייתי יכול על הכאב הזה לדבר במישרין, במילים פשוטות, להגדיר מהו בדיוק הפצע,
אולי לא הייתי נעשה היום מספר סיפורים, הייתי היום ארכיטקט".

עמוס עוז
השפה האדריכלית מבקשת לקחת חלק בחיים עצמם,
לדבר במלים פשוטות או ללא מלים כלל - סיפורי חיים.

אני מזמין אתכם לעקוב כאן אחרי לימוד האותיות,
ההגאים ויסודות התחביר אותם רכשתי במהלך תקופת לימודיי.

להיות ארכיטקטים במלוא משמעות הביטוי.